Лектор

Филип Смит

CОО, XYNTEO

Филип ръководи Europe Delivers, платформа с мисия да мобилизира европейските лидери за постигане на нов вид икономически растеж, който гарантира благосъстоянието на европейските граждани днес – и за следващите поколения.

В рамките на Xynteo той също отговаря за взаимоотношенията с клиенти, изпълнението на проекти и операциите, с основен акцент върху развитието, внедряването и обновяването на корпоративните стратегии и стратегиите за растеж на Xynteo.

Преди да се присъедини към Xynteo през 2014 г., Филип служи в британската армия в различни операционни зали, като през 2001 г. се премества в IBM, за да ръководи глобални консултантски и технологични взаимоотношения с клиентите в автомобилния и потребителския сектор. Влизайки в консултативното пространство за устойчивост през 2009 г., Филип ръководи европейското развитие на бизнеса за AEA Group, а на последно място и Ricardo-AEA, международно, многодисциплинарно екологично консултиране, обслужващо клиенти в публичния и частния сектор.

Други лектори