модератор

Божидар Нейчев

старши съдружник PwC

Божидар е един от старшите съдружници на PwC за Централна и Източна Европа.Той започва работа през 1994 г. а е съдружник във фирмата от 2004 г.  

Божидар има 25-годишен опит в консултирането на клиенти в ключови приватизационни и частни сделки в различни сектори в региона, стратегически анализи за навлизане и оттегляне от пазара, преструктурирания, ликвидационни и заздравяващи услуги, както и оказване на съдействие при сливания и придобивания.

През последните две десителетия е основал или развил повечето от офисите на фирмата на Балканите с придобивания на конкурентни компании и екипи от специалисти. 

Други лектори