лектор

Александър Миличевич

директор Тьрговско-промишлена палата на Сьрбия

Александър заема постта Председател на управителния съвет на електроразпределнителна компания “ЈП Електродистрибуција” НИШ от 2004 до 2005 година.

От  2004 година до 2008 година e член е на градския съвет на гр. Ниш ресорно назначен за икономика и международни проекти.

От  2007 година e назначен от Правителството на Република Сърбия на пост Председател на управителния съвет на национална електропреносна мрежа на Сьрбия “ЈП Електромрежа Србије” и тази функция е извършвал до 2009 година.

От 2010 до 2016 година работи като първи сьветник на Посолство на Република Сьрбия в София задьлжен за икономически вьпроси.

От 2017 година е на позицията директор Тьрговско-промишлена палата на Сьрбия (ПКС), Регионална тьрговско-промишлена палата Ниш и представител на ПКС за Бьлгария

Заслуги:

БТПП, награда Чуждестрани икономически светник за 2013 година

Бьлгарски Икономически Форум, награда за принос в добросьседските отношения между Бьлгария и Сьрбия 2017 година по повод  20 години на БИФ (2017 година)

Други лектори