15 октомври

Георги Ганев

Икономист и програмен директор по икономически въпроси, Център за либерални стратегии

Георги Ганев е доктор по икономика от Университета Вашингтон в Сейнт Луис, САЩ. Той е програмен директор по икономически въпроси в Център за либерални стратегии в София и асистент в Стопански факултет на Софийския Университет, където преподава курсове по макроикономика, пари и банки и нова институционална икономика. Член-основател е на Българската Макроикономическа Асоциация, като през 2003-2014 е член на нейния Управителен съвет, чийто председател е през 2005-2009. Интересите му са в областта на макроикономиката и паричната теория и политика, политическа икономия, икономика на прехода, на растежа и развитието, нова институционална икономика, австрийска икономика. Публикациите му са свързани с икономическото развитие на България и на региона на Югоизточна Европа, както и с проблематиката на икономическата интеграция и развитие в ЕС.

Други лектори