лектор

Георги Брашнаров

изпълнителен директор, Немечек България

Той е един от основателите на модерната софтуерна индустрия в България. През 1998 г. той консултира и убеждава известната софтуерна компания Немечек Германия да отвори свой развоен център в София и става първият му управител. Пет години по-късно придобива основния пакет акции в българското дружество и в продължаващо партньорство с Немечек изгражда една от най-големите български софтуерни фирми с дългогодишни партньорства на пазарите в САЩ и Западна Европа.

Паралелно на основната си дейност – Георги Брашнаров активно работи за изграждането и позиционирането на цялата софтуерна индустрия – като основател и дългогодишен Председател на БАСКОМ (Българската Асоциация на Софтуерните Компании), Председател на Борда на ESI CEE (Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа) и Вицепрезидент на European DIGITAL SME Alliance в Брюксел.

През последните години Брашнаров става известен и като един от първите бизнес ангели в България с основна мисия да образова и организира и други успешни и опитни предприемачи в помощ на новозараждащата се стартъп вълна. В тази връзка той е основател и член на Борда на CEO Angels Club и инвеститор във рисковите фондове  Launchub Ventures и Eleven.

Други лектори